HOP DONG XAY DUNG - BAO TRI DIEN - DIEN - DIEN LANH - DAN DUNG VA CONG NGHIEP

Hình ảnh:

Mô tả:

CONG TY TNHH XAY DUNG THUONG MAI TAN TRA !
Kinh Gui Quy Khach Hang !

Loi dau tien tap the ban lanh dao Cong Ty xin gui loi chao va loi chuc tot dep nhat den Quy Khach Hang da tin nhiem va hop tac voi Cong Ty trong thoi gian vua qua !
Mo ta Cong Ty : Cong Ty chung toi duoc thanh lap thang 07/2002.
Tru so: 48/20 nguyen Bieu P.1 QUAN 5 TP.HO CHI MINH.
Voi doi ngu Ky Su - can bo ky thuat duoc dao tao chinh quy voi tac phong lam viec chuyen nghiep, yeu nghe. Trong suot nhung nam vua qua da duoc nhieu don vi hop tac va tin nhiem, do la niem hanh dien va duoc xem la song con cua Cong TY. Voi nhung thanh cong nhat dinh Cong Ty khong ngung mo rong thi truong, va dao tao doi ngu nhan su that su vung manh nham dap ung moi yeu cau cao nhat cua Cong viec sap toi.
Rat mong nhan duoc nhieu su hop tac tu Quy Khach hang, voi nhung hang muc nhu sau:
- Thiet ke thi cong cac cong trinh xay dung dan dung va cong nghiep.
- Nhan son sua , chong tham , va lam ve sinh cong nghiep cac cong trinh xay dung .
- Thiet ke thi cong cong trinh dien - dien lanh - dan dung va cong nghiep.
- Nhan hop dong bao duong he thong dien - dien lanh cho ho gia dinh va nha may xi nghiep.
Pham vi hoat dong: Thanh pho ho chi minh - Bien Hoa Dong Nai - Binh Duong - LONG THANH- VA CAC TINH THANH THUOC KHU VUC PHIA NAM.
Quy khach hang va doi tac quan tam xin lien he:
Ky Su: TAN Tra - DT: 0908423063.
Hoac ymail: tantra802006@gmail.com.
Chao tran trong !

Đồ thị Traffic Rank:

Các thông số:

  1. Kiểm tra thông tin tên miền [Whois]
  2. Tình trạng Website: Hoạt động [Thông báo link hỏng]
  3. Ngày đưa lên VNNS: 24/08/2009
  4. Số lượt xem: 1006
  5. Chỉ số lexa:
  6. Chỉ số PageRank:
  7. Giá trị Website: [?]
  8. Điểm đánh giá: [Nội dung: 0.00] [Hình thức: 0.00] [Bố cục: 0.00]

Cho điểm website?

Nội dung: Thông tin trên web có đa dạng, phong phú và cập nhật thường xuyên không?

Điểm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hình thức: Tính thẩm mỹ, màu sắc, hình ảnh?

Điểm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bố cục: Sự chặt chẽ, thân thiện và giúp người dùng dễ dàng truy cập không?

Điểm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Ý kiến riêng của bạn về website này?


Nhảy đến website này >>     Hoặc quay lại Danh ba website