VNNS hiện có 142614 lời bài hát, 10677 album và 2989 ca sĩ/ban nhạc

Tìm kiếm

Nhập từ khóa:

Lời bài hát Album Ca sĩ / Ban nhạc

Lời bài hát của Ca sĩ/Ban nhạc "3pc"

1. From the club - 3pc (First Come First Serve)

From the album first come First Serve

verse:1

dj slow this party down
i see this cutie pie that
i wanna step to

girl what yo name...

2. How Bout It - 3pc (First Come First Serve)

From the album first come First Serve

lay your body down, mhm mhm
lay your body down, mhm mhm
lay your body down, mhm mhm
lay your body down, mhm...

3. Ooh Ahh - 3pc (First Come First Serve)

From the album first come First Serve

[Verse 1]
Shorty give me a sign when you wanna be satisfied.
Shorty I need to know how far your willing to...

4. Ooh Ahh Remix - 3pc (First Come First Serve)

From the album first come First Serve

Chorus- Shorty's a sexy girl
She's making me hype
Shorty's a freaky girl
Shorty don't stop
Shorty's a...

5. Picture Yo Body - 3pc (First Come First Serve)

From the album first come First Serve

picture your body on top of me
picture your body on top of me
picture your body on top of me

verse1:we...

6. Then and Now - 3pc (First Come First Serve)

From the album first come First Serve

woooooooooooooho ho hoho ohhh.................

if i knew then baby, baby, yeah...

chorus: if i knew...Quay lại Danh ba website