Ai Cập phát hiện mỏ vàng một tỷ USD

1 week ago 13
ARTICLE AD
Ai Cập phát hiện mỏ vàng có trữ lượng ước tính hơn một triệu ounce, trị giá hơn một tỷ USD ở sa mạc phía đông nam đất nước.
Read Entire Article