Anh hỗ trợ ASEAN gần 69 triệu USD ứng phó Covid-19

1 week ago 10
ARTICLE AD
Anh triển khai gói hỗ trợ 68,8 triệu USD cho ASEAN, gồm góp quỹ, triển khai chính sách giảm tác động kinh tế và nâng cao năng lực hệ thống y tế.
Read Entire Article