Anh khuyến cáo không tiêm vaccine AstraZeneca cho người dưới 30 tuổi

1 week ago 8
ARTICLE AD
Ủy ban chung về tiêm chủng và miễn dịch Anh nói rằng không nên tiêm vaccine AstraZeneca cho người dưới 30 tuổi do nó có tác dụng phụ.
Read Entire Article