ATM gạo hỗ trợ người nghèo Indonesia giữa Covid-19

2 months ago 24
ARTICLE AD
Linda Syafri, một phụ nữ 28 tuổi, cùng nhiều người xếp hàng chờ đến lượt tại ATM gạo được bố trí ở một căn cứ quân sự gần Jakarta.
Read Entire Article