Australia cảnh báo bắt người biểu tình

3 months ago 30
ARTICLE AD
Quan chức Australia cảnh báo những người tham gia biểu tình vì cộng đồng da màu có thể bị phạt hoặc bị bắt nếu vi phạm hạn chế ngăn Covid-19.
Read Entire Article