Australia tuyên bố không để Trung Quốc 'chèn ép'

3 months ago 28
ARTICLE AD
Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố ông sẽ không để bị hăm dọa hay chèn ép trong quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc.
Read Entire Article