Bắc Kinh nói diễn tập gần Đài Loan để 'bảo vệ chủ quyền'

2 weeks ago 7
ARTICLE AD
Bắc Kinh cho rằng các cuộc diễn tập quanh đảo Đài Loan tuần trước là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Read Entire Article