Ban hành nghị định về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

6 months ago 78
ARTICLE AD
Nhà đầu tư phải hoàn thành xây dựng sân golf trong thời hạn không quá 36 tháng (đối với sân golf 18 lỗ) hoặc không quá 48 tháng (đối với sân golf khác) kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.
Read Entire Article