Bang Mỹ kêu gọi dân ở nhà vì bệnh do muỗi truyền

1 week ago 7
ARTICLE AD
Michigan kêu gọi người dân ở nhà sau khi xác nhận ca viêm não ngựa miền Đông do muỗi truyền ở 22 con ngựa và một ca nghi ở người.
Read Entire Article