Báo Mỹ nói Trump biết tin Nga treo thưởng lấy mạng binh sĩ

1 week ago 11
ARTICLE AD
NYTimes nói Trump đã nhận văn bản báo cáo từ tháng 2 về thông tin Nga treo thưởng cho Taliban nhằm hạ sát lính Mỹ tại Afghanistan.
Read Entire Article