Biden vượt Trump 6 triệu phiếu bầu

1 week ago 17
ARTICLE AD
Ứng viên Dân chủ Biden nhận được gần 80 triệu phiếu bầu phổ thông, cao hơn Tổng thống Trump tới 6 triệu phiếu.
Read Entire Article