Biên phòng Trung Quốc diễn tập chống khủng bố

1 week ago 9
ARTICLE AD
Hơn 2.100 công an và lính biên phòng Trung Quốc diễn tập chống khủng bố và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tại 4 địa phương.
Read Entire Article