Biểu tình ở Myanmar ngày càng sục sôi

1 week ago 16
ARTICLE AD
Ba tuần sau đảo chính, hàng triệu người Myanmar vẫn kéo xuống đường biểu tình, với sự bảo vệ từ mũ bảo hiểm, bùa hộ mệnh và sức mạnh của cuộc tổng đình công.
Read Entire Article