Biểu tình phản đối biện pháp phòng dịch ở Berlin

1 week ago 12
ARTICLE AD
Hàng nghìn người tuần hành ở thủ đô Berlin, phản đối các biện pháp nhằm ngăn chặn Covid-19 vì cho rằng vi phạm các quyền và sự tự do.
Read Entire Article