Biểu tình phản đối phê duyệt thẩm phán tối cao Mỹ

1 week ago 13
ARTICLE AD
Hàng nghìn người tuần hành qua trung tâm thành phố Washington đến bên ngoài Tòa án Tối cao Mỹ để phản đối việc phê duyệt Amy Coney Barrett làm thẩm phán tối cao.
Read Entire Article