Bộ trưởng Brazil từ chức sau 5 ngày tại nhiệm

6 days ago 7
ARTICLE AD
Bộ trưởng Giáo dục Brazil Carlos Alberto Decotelli từ chức sau 5 ngày được Tổng thống bổ nhiệm, do bị cáo buộc khai man bằng cấp.
Read Entire Article