Cảnh sát gốc Việt tham gia bạo loạn Đồi Capitol

2 days ago 4
ARTICLE AD
Tam Dinh Pham, cảnh sát gốc Việt ở Houston, bị đình chỉ công tác sau khi cùng đám đông ủng hộ Trump xâm nhập nhà quốc hội Mỹ tuần trước.
Read Entire Article