Cảnh sát Mỹ nằm nghỉ giữa bạo loạn, hôi của

3 months ago 33
ARTICLE AD
Một nhóm cảnh sát Chicago nằm nghỉ, pha cafe và ăn bỏng ngô tại văn phòng nghị sĩ Bobby Rush, trong khi cửa hàng gần đó bị cướp phá.
Read Entire Article