CDC Trung Quốc chấp nhận bị chỉ trích

3 days ago 4
ARTICLE AD
Lãnh đạo cơ quan y tế hàng đầu Trung Quốc nói ông hiểu và chấp nhận những chỉ trích liên quan Covid-19, nhưng vẫn bảo vệ Bắc Kinh.
Read Entire Article