Chàng trai 9 năm lên Bắc Kinh không dám tìm bạn gái

3 months ago 29
ARTICLE AD
Bạch Thiệu Phong là người ngoại tỉnh, lên Bắc Kinh làm việc 9 năm và chưa từng có bạn gái do mặc cảm về thu nhập và tình trạng nam thừa nữ thiếu.
Read Entire Article