Chỉ huy quân đội Ấn - Trung đàm phán

1 week ago 10
ARTICLE AD
Các chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc gặp nhau tại vòng đàm phán thứ hai hôm qua, sau vụ ẩu đả chết người hồi giữa tháng 6.
Read Entire Article