Chính quyền Biden khó phớt lờ Trump

1 week ago 11
ARTICLE AD
Kate Bedingfield, giám đốc truyền thông Nhà Trắng, từng tuyên bố đội ngũ của Biden "không bao giờ" muốn liên quan đến Trump nữa, nhưng điều này không dễ dàng.
Read Entire Article