Chưa đủ cơ sở pháp lý để thành lập thành phố phía Đông

6 months ago 72
ARTICLE AD
Đó là phúc đáp của Bộ Xây dựng trước việc UBND TP.HCM xin ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại đô thị và chương trình phát triển đô thị phục vụ đề án “Thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM”.
Read Entire Article