Chuyến thăm củng cố cam kết với khu vực của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ

1 week ago 9
ARTICLE AD
Chuyến thăm của Robert O'Brien được cho là nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của Đông Nam Á trong chiến lược của Washington và tiếp tục thúc đẩy hợp tác Việt - Mỹ.
Read Entire Article