Cố vấn Mỹ đề cao quan hệ với Việt Nam

1 week ago 13
ARTICLE AD
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien khẳng định mối quan hệ Việt - Mỹ "bắt rễ từ sự tin tưởng lẫn nhau" và đang phát triển toàn diện.
Read Entire Article