Cố vấn Mỹ nói Trung Quốc xử lý Covid-19 'như thảm họa Chernobyl'

1 month ago 13
ARTICLE AD
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O'Brien cho rằng Trung Quốc che giấu thông tin về Covid-19 tương tự những gì xảy ra trong thảm họa Chernobyl năm 1986.
Read Entire Article