Cố vấn Mỹ thảo luận hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam

1 week ago 13
ARTICLE AD
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O'Brien trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đã bàn về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
Read Entire Article