Cử tri hai đảng lo ngại gian lận bầu cử ở Mỹ

2 weeks ago 9
ARTICLE AD
Ngày càng nhiều người Mỹ ở cả hai đảng lo ngại bầu cử ngày 3/11 sẽ có gian lận và bị can thiệp, theo khảo sát của Reuters/Ipsos ngày 31/7.
Read Entire Article