Cuộc đời thăng trầm của George Floyd

3 months ago 31
ARTICLE AD
Nhiều năm trước khi một người qua đường quay lại những phút cuối đời của George Floyd, anh từng đứng trước camera đưa ra lời khuyên cho lớp trẻ.
Read Entire Article