Cựu bí thư tỉnh ủy Trung Quốc hầu tòa

2 months ago 28
ARTICLE AD
Triệu Chính Vĩnh, cựu bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây, bị xét xử với nhiều tội danh, trong đó có nhận hối lộ 60 triệu USD.
Read Entire Article