Cựu tướng Afghanistan đầu quân cho Taliban

2 months ago 29
ARTICLE AD
Tướng về hưu Bakhtawar đi sang phía tây tỉnh Farah để gia nhập Taliban, sau nhiều năm chỉ huy lực lượng cảnh sát chống phiến quân.
Read Entire Article