Đảng của Joshua Wong giải tán

1 week ago 9
ARTICLE AD
Đảng Demosisto của thủ lĩnh 'ô dù' Joshua Wong thông báo giải tán ngay sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong hôm nay.
Read Entire Article