Danh tiếng toàn cầu Mỹ xuống thấp nhất trong hai thập kỷ

2 weeks ago 13
ARTICLE AD
Quan điểm tích cực toàn cầu về hình ảnh của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai thập kỷ qua, theo kết quả khảo sát của Pew.
Read Entire Article