Dắt chồng 'đi dạo' để né lệnh cách ly

2 weeks ago 11
ARTICLE AD
Một phụ nữ ở thành phố Sherbrook bị phát hiện buộc xích vào cổ chồng dắt đi dạo như chó cưng để né lệnh giới nghiêm ngăn Covid-19.
Read Entire Article