Điện thoại vẫn chạy tốt sau một năm chìm dưới hồ

1 week ago 6
ARTICLE AD
Anh Chen làm rơi điện thoại xuống hồ Nhật Nguyệt năm ngoái, nhưng tìm thấy nó vẫn còn hoạt động được sau một năm, khi nước hồ khô cạn.
Read Entire Article