Đồng minh lỗ 65 triệu USD vì ủng hộ Trump

1 week ago 14
ARTICLE AD
Giám đốc Mike Lindell nói MyPillow có thể thua lỗ 65 triệu USD khi sản phẩm bị tẩy chay vì ủng hộ cáo buộc gian lận bầu cử của Trump.
Read Entire Article