Em bé học đứng khi mới 8 tuần tuổi

1 month ago 14
ARTICLE AD
Bé Lula bắt đầu học đứng khi 8 tuần tuổi và tới 15 tuần tuổi, bé đã có thể đứng mà không cần người đỡ.
Read Entire Article