Em trai ông Abe thành bộ trưởng quốc phòng Nhật

2 weeks ago 8
ARTICLE AD
Theo danh sách nội các tân Thủ tướng Nhật Suga vừa công bố, Nobuo Kishi, em trai cựu thủ tướng Shinzo Abe, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Read Entire Article