Ethiopia tố Trump 'kích động chiến tranh'

1 month ago 19
ARTICLE AD
Ethiopia triệu đại sứ Mỹ để làm rõ việc Trump đề xuất Ai Cập cho nổ đập Đại Phục Hưng và cáo buộc ông kích động chiến tranh.
Read Entire Article