EU không thống nhất được cách sử dụng vaccine AstraZeneca

1 week ago 7
ARTICLE AD
Các bộ trưởng y tế của EU không thống nhất được hướng dẫn chung về cách sử dụng vaccine AstraZeneca, sau khi cơ quan quản lý dược phẩm xác nhận tác dụng phụ của nó.
Read Entire Article