Gần 230 công dân Việt Nam tại Uzbekistan 'kêu cứu'

3 months ago 23
ARTICLE AD
226 công nhân Việt Nam đang làm việc tại Uzbekistan đã gửi đơn đề nghị được hỗ trợ hồi hương do gặp khó khăn vì Covid-19.
Read Entire Article