Gần 5,4 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu

2 days ago 4
ARTICLE AD
Thế giới ghi nhận gần 5,4 triệu người nhiễm nCoV, trong đó hơn 343.000 người đã chết, với Nam Mỹ là tâm dịch Covid-19 mới.
Read Entire Article