Gần 513.000 người chết vì nCoV toàn cầu

6 days ago 10
ARTICLE AD
Thế giới ghi nhận gần 10,6 triệu ca nhiễm và gần 513.000 người chết do nCoV, trong khi WHO kêu gọi cảnh giác nguy cơ xảy ra dịch bệnh khác.
Read Entire Article