Gần 8 triệu người Texas vẫn chịu cảnh cúp nước

1 week ago 15
ARTICLE AD
Gần 8 triệu trong 29 triệu dân của bang Texas vẫn không có nước sinh hoạt sau một tuần đợt giá rét kỷ lục khiến bang này bị tê liệt.
Read Entire Article