Gần 90% người Mỹ không hài lòng với thực trạng đất nước

1 week ago 8
ARTICLE AD
Đa phần người Mỹ không hài lòng với hiện trạng, không tán thành cách Trump làm việc, nhưng ủng hộ chính sách kinh tế của ông, theo khảo sát của Pew.
Read Entire Article