Georgia bác video tố gian lận bầu cử

1 month ago 32
ARTICLE AD
Fulton, hạt đông dân nhất của Georgia, xác nhận lại chiến thắng của Biden sau khi Tổng thư ký bang bác bỏ video cáo buộc kiểm phiếu bất hợp pháp.
Read Entire Article