Gia đình người Việt nhịn ăn trả tiền thuê nhà trong Covid-19

1 month ago 19
ARTICLE AD
Jacky Pham và vợ đã mất việc do lệnh phong tỏa trong Covid-19 nhưng vẫn phải trả 1.400 AUD/tháng tiền thuê nhà. 
Read Entire Article