Giường kiêm quan tài cho nạn nhân Covid-19

3 days ago 6
ARTICLE AD
Một doanh nhân chế ra giường có thể chuyển đổi thành quan tài để đề phòng bệnh viện và dịch vụ tang lễ quá tải.
Read Entire Article